PIRAMIDE

DE KRACHT VAN DE PIRAMIDEN

Piramiden zijn bouwwerken die in vele oude beschavingen gebouwd werden. De grote overeenkomst tussen al deze piramiden is dat ze een vierkante basis hebben en dan schuin toe lopen, met driehoekige zijvlakken vanuit elk van de vier zijden naar een gemeenschappelijke punt. De reden voor de brede basis is dat oude beschavingen geen lichte, stevige materialen hadden die hen in staat stelden om hoge bouwwerken te maken die recht naar boven gaan.

De Egyptische piramides zijn zo’n 4500 jaar geleden gebouwd als graf-monument voor de farao’s, de toenmalige heersers. De krachtigste en meest volmaakte piramide uit die tijd is volgens velen de piramide van Cheops (Egypte) met een vierkant grondvlak en driehoekige zijvlakken vanuit elk van de vier zijden naar een gemeenschappelijke punt.

Een heel andere piramide is die van Bottrop (Duistland). Deze moderne piramide heeft de vorm van een tetraëder, een volmaakt gelijkzijdig viervlak. Hij heeft vier gelijkzijdige driehoekige vlakken, vier identieke hoekpunten en zes ribben die even lang zijn. Het is de 3-simplex, de piramide met een driehoekig grondvlak.

De werkelijke betekenis en kracht van een piramidevorm wordt door de meeste mensen nog steeds niet goed begrepen. Waarom hebben de Egyptenaren ooit de piramides zo gebouwd en hoe kan het dat zo’n bouwwerk nu nog steeds zoveel vragen oproept en sommige mensen energie geeft? Een zelfgemaakte bamboe piramide kan u helpen bij het zoeken naar de antwoorden op deze vragen en bij het experimenteren met piramidekracht.

PIRAMIDE-ENERGIE

Elke piramide heeft een geometrische vorm met naar buiten gerichte vlakken die kosmische energie opvangen en deze concentreert in een brandpunt in het hart van de piramide. Daarbij genereert de piramide trilling als ze gericht is op een magnetisch veld. Die trilling versterkt en zuivert de energie die erin gelegd wordt. Piramide-energie werkt op diverse vlakken: materieel, mentaal en spiritueel. Deze energie heeft een positief effect op de voorwerpen die in dat brandpunt worden geplaatst. Van veel krachten in ons heelal weten we nog erg weinig, we kunnen alleen ervaren dat ze er zijn en dat ze werken. Piramide-energie laat datgene wat erin gelegd wordt zich herinneren wat de eigenlijke zijnsstaat is. Het is een subtiele energie die soms pas na langere tijd merkbaar wordt, en zelfs negatieve energie kan neutraliseren.

GELIJKZIJDIG / GELIJKBENIG


De ondergrond heeft door het gewicht van de piramide een dichtere pakking gekregen, dwz. de dichtheid is door het samendrukken onder het gewicht van de piramide toegenomen. Ook is er volumeverkleining van de piramide zelf ontstaan ten gevolge van het gewicht van de eigen massa en het uittreden van water. De top is daardoor 10% lager komen te liggen en de hellende ribben zijn zo’n 5% korter geworden, terwijl het vierkante grondvlak gelijk is gebleven. De van oorsprong gelijkzijdige driehoeken werden gelijkbenig, waarbij de basis gelijk bleef. Of hierdoor de piramidekracht is toe- of afgenomen kun je nu zelf onderzoeken.

EXPERIMENT

Er zijn vele verschillende proeven gedaan en in boeken of op internet beschreven die duidelijk maken dat er iets verandert in datgene wat enige tijd onder een juist gevormde en geplaatste piramide heeft gestaan. De meest bekende proefnemingen zijn waarschijnlijk het slijpen (regenereren) van messen en het mummificeren (dehydratie of uitdroging) van groenten, vruchten en vlees. Door piramide-energie kan in mensen de eigen kracht activeren. Die energie stimuleert of versterkt het echte ‘ik’. Deze kracht is doorgaans goedaardig of neutraal, er is wat dit betreft nog nooit een negatief resultaat geconstateerd. De uitwerking kan soms sterk, soms ook heel subtiel zijn en het ermee spelen en werken zal bij u direct of op langere termijn de nodige verbazing opwekken. Piramide-energie werkt op het stoffelijke, het etherische, het astrale en op het mentale vlak. Anders gezegd: in verandering van stof, op het gebied van pijn, op het vlak van meditatie en telepathie en andere verschijnselen die op het geestelijke vlak liggen.

BOUWPAKKET

Iedereen kan nu zelf een eigen piramide bouwen van bamboestokken met behulp van het piramidepakket en zelf eens wat dingen uitproberen. Het beste kan begonnen worden met een klein formaat voor gebruik binnenshuis, om dan eventueel later met de opgedane ervaring verder te gaan met grotere modellen. Misschien zelfs uiteindelijk met een piramide van zodanige afmetingen, dat je erin kunt gaan zitten. Voor de gewenste verhoudingen kun je de lengtes van de bamboestokken aanpassen of de uiteinden soms iets verder laten uitsteken. Als je de elastiek niet te strak doet, kun je de stokken makkelijk verschuiven om zo de piramide te modelleren tot je de meest geschikte verhouding hebt gevonden die bij je past.

De plek waar de piramide moet komen te staan, moet voldoen aan de volgende voorwaarden: de ondergrond moet waterpas vlak zijn en zover mogelijk verwijderd van storende elektrische invloeden, zoals een radio, tv, metalen bekledingen, elektriciteitsdraden en tl-buizen. De piramide hoeft zelf geen grondvlak te hebben. De zijkanten van de piramide moet als een windroos op het noorden, oosten, zuiden en westen worden gericht.

Advertenties